29.807
bedømmelser
8,8
Hvis du bliver mærket, er du "det". Den spiller, der ikke er "det", får et point i slutningen af hver runde. Den bedste ud af fire vinder.

Udgivelsesdato

December 2019

Udvikler

2 Player Tag er udviklet af Zack Wheelhouse.

Platform

Web browser

Gennemgang

Reklame
Reklame
Reklame
Reklame
Reklame